info@ergotherapy-kalymnos.gr

22430 50563 69457 26824

Αναπτυξιακή Δυσπραξία

Αναπτυξιακή Δυσπραξία και Εργοθεραπεία

Η Αναπτυξιακή Δυσπραξία είναι ένα είδος κινητικής διαταραχής της ομιλίας, εμπίπτει παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος και επηρεάζει το συντονισμό / προγραμματισμό των διαδοχικών κινήσεων για τη παραγωγή της ομιλίας.
Ένα παιδί με Αναπτυξιακή Δυσπραξία έχει αδυναμία να οργανώσει και να εκτελέσει τις αρθρωτικές κινήσεις για να βάλει στη σειρά και να παράγει ήχους, συλλαβές και λέξεις.

Η δυσπραξία, χαρακτηρίζεται από αδυναμίες στον σχεδιασμό, αλλά και στο συντονισμό της κίνησης, είτε για τις αδρές, είτε για τις λεπτές κινήσεις ενώ συχνά εμφανίζονται δυσκολίες στο λόγο. Η συχνότητα της δυσπραξίας είναι μεγαλύτερη από την απραξία.

Τα αίτια αυτής της διαταραχής δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ωστόσο φαίνεται να υπάρχει γενετικό και νευρολογικό υπόβαθρο. Η δυσπραξία παρατηρείται πιο συχνά στα αγόρια.

Ένας από τους σημαντικότερους χώρους του εγκεφάλου, είναι ο φλοιός, ο οποίος διακρίνεται σε επιμέρους περιοχές: η περιοχή κίνησης, ο μετωπιαίος λοβός, η αισθητήρια περιοχή και ο πίσω φλοιός του εγκεφάλου.
Οι θέσεις των περιοχών αυτών, έχουν ως ακολούθως: ο μετωπιαίος λοβός βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του εγκεφάλου. Τόσο η περιοχή κίνησης όσο και η αισθητήρια περιοχή αποτελούν ζώνες, που εκτείνονται κατά μήκος του εγκεφάλου, αμέσως μετά τον μπροστινό λοβό. Πίσω από τον αισθητήριο φλοιό βρίσκεται ο πίσω φλοιός του εγκεφάλου, όπου διατηρούνται βαθιά μέσα στον εγκέφαλο οι ακουστικές και οπτικές περιοχές.

Γνώριζες Ότι

Η δυσπραξία επηρεάζεται από ερεθίσματα των αισθητήριων όργανων που μεταδίδονται στον φλοιό του εγκεφάλου μέσω ενός δικτύου οδών νευρικών αξόνων.
Οι νευρικές οδοί, είναι νευρικά κύτταρα στα οποία εγκαθίστανται οι σύνδεσμοι, κατά τη διάρκεια γνωστικών διαδικασιών, όπως η μάθηση και η ανάπτυξη. Μπορούν να ενισχυθούν όταν υπάρχει επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, όπως οι πολλαπλές διαδικασίες κίνησης, όταν ένα παιδί σηκώνει ένα ποτήρι.
Μέσα από τη συνεχή επανάληψη οι ενέργειες αυτές μπορούν να γίνουν σχεδόν αντανακλαστικές
Με τη χρήση του οπτικού πεδίου αλλά και των ήχων, ο φλοιός μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βέλτιστη πορεία ενέργειας η οποία μπορεί να ακολουθηθεί. Κατόπιν αυτής της διαδικασίας, αποστέλλει κινητικά ερεθίσματα.
Στα άτομα με δυσπραξία φαίνεται πως τα δύο ημισφαίρια δεν ανταποκρίνονται συντονισμένα και ταυτόχρονα
Ένα άτομο γίνεται αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας, αναλόγως με την ανάπτυξη των ημισφαιρίων του εγκεφάλου. Ωστόσο, αυτή η ανάπτυξη θεωρείται αμβλύνουσα και υπάρχει η περίπτωση το παιδί να χρησιμοποιεί και τα δύο χέρια, με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσεται γρήγορα η δεξιότητα της γραφής.

Τι είναι τα «δυσπραξικά παιδιά» και γιατί παραπέμπονται για Εργοθεραπεία;

Πράξις (praxis) είναι η ικανότητα χάρη στην οποία σκιαγραφούμε τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσουμε το σώμα και τα χέρια μας σε δεξιότητες απαραίτητες στο παιχνίδι, τη χρήση μολυβιού ή του πιρουνιού ή τις κατασκευές και άλλες κινητικές δραστηριότητες.
Η ικανότητα αυτή περιλαμβάνει:

Ιδεασμός

Ο σχεδιασμός της ιδέας και το πως γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε.

Κινητικός Σχεδιασμός

Χρησιμοποιούμε τις κινήσεις μας με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να είναι οργανωμένες και να εναλλάσσονται

Αρμονική εκτέλεση

Εκτέλεση των κινήσεων με αρμονία.


Από τα πρώτα χρόνια, το δυσπραξικό παιδί εμφανίζει δυσκολίες όσον αφορά στην αυτοεξυπηρέτησή του, όταν παίζει, όταν συναλλάσεται με άλλους, στους τομείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον συγχρονισμό των κινήσεων, ή ακόμα και στο πως να σκεφτεί να τις κάνει. Οι δυσλειτουργίες εμφανίζονται σε μία ή περισσότερες από τις περιοχές της λεπτής κινητικότητας, του οπτικοκινητικού συντονισμού, του συντονισμού του ματιού - ποδιού, της μάθησης και της αντίληψης, της προσωπικής τους φροντίδας και της αδρής κινητικότητας.

Κλείστε σήμερα την πρώτη αξιολόγηση

Και ενημερωθείτε για τη δική σας περίπτωση...

Παραδείγματα δυσλειτουργιών που εμφανίζονται στα παιδιά

Δείχνει να μην έχει ενέργεια και εναποθέτει το σώμα του στο δάπεδο
Δεν μπορεί να χειριστεί ορθά το μαχαίρι και το πιρούνι
Δεν κάνει γρήγορα ποδήλατο
Δεν ντύνεται σωστά, δεν μπορεί να κουμπωθεί ή να δέσει τα κορδόνια του
Δεν έχει καλή σύλληψη του μολυβιού
Χάνει την ισορροπία του και πέφτει πάνω σε σταθερά αντικείμενα
Έχει μειωμένη αντίληψη
Δεν έχει υψηλή αυτοπεποίθηση
Δεν αρέσκεται στη συναναστροφή με άλλα παιδιά
Αφήνει συχνά στη μέση τις εργασίες του. Στο σχολείο αποφεύγει να κάθεται σωστά στο θρανίο.
Υπάρχει το ενδεχόμενο να αντιγράφει από άλλα παιδιά
Φέρεται ανώριμα και συχνά ξεχνά τι του ζητήθηκε να κάνει
Δείχνει προτίμηση σε δραστηριότητες που ξέρει ότι θα επιτύχει
Τις περισσότερες φορές θεωρεί ότι θα αποτύχει

Κατά τη διαδικασία της διάγνωσης ο εργοθεραπευτής κάνει εκτίμηση ως προς τα παρακάτω:

Αδρή κινητικότητα: τρέχει, σηκώνει τον εαυτό του προς τα πάνω
Πως κρατάει το μολύβι
Οπτικό - αντιληπτική ανάπτυξη: το πώς εστιάζει οπτικά, ταξινομεί πράγματα, πως αναπτύσσεται η μνήμη του κ.τ.λ.
Τον τρόπο που ζωγραφίζει και γράφει
Αν τοποθετεί ορθά το σώμα του
Λεπτή κινητικότητα: χρήση και των δύο χεριών, αν κάνει συγκεκριμένες κινήσεις, κ.τ.λ.
Κατά πόσο είναι ανεξάρτητο στις καθημερινές δραστηριότητες
Την αντίδραση του κατά την δραστηριότητα της ζωγραφικής και της γραφής (η ζωγραφική είναι κυρίαρχη δραστηριότητα στο συντονισμό του χεριού και του ματιού ενώ η γραφή αποτελεί κινητική δεξιότητα με αλλαγές στο χώρο και στην κατεύθυνση).
Τον τόπο με τον οποίο οργανώνει τον ελεύθερο χρόνο του

Με βάση τα παραπάνω, ο εργοθεραπευτής σχεδιάζει το κατάλληλο πρόγραμμα αποκατάστασης

Κλείστε σήμερα την πρώτη αξιολόγηση

Και ενημερωθείτε για τη δική σας περίπτωση...

Πως μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας

Ακολουθούν μια σειρά από ενδεικτικές συμβουλές που μπορείτε να ακολουθήσετε για να βοηθήσετε το παιδί σας ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας.

Στη σίτιση:

Υγρά

Τα υγρά (χυμοί, ροφήματα κ.α.) πρέπει να πίνονται με καλαμάκι

Ποσότητα στο ποτήρι

Να μην ξεχειλίζει το ποτήρι, όταν του δίνουμε για να πιει

Θέση πιάτου

Για να μην μπορεί να αλλάζει τη θέση του πιάτου του στο τραπέζι, μπορείτε να βάλετε κάτι που μπορεί να κολληθεί από κάτω

Στην ένδυση:

Είδος ρούχων

Θα πρέπει να προτιμώνται ρούχα που είναι εύκολο στο παιδί να τα φορέσει και διακρίνονται από τις βασικές κινήσεις που πρέπει να κάνει. Π.χ. μέσα – έξω, μπρος – πίσω κλπ

Μέγεθος ρούχων

Θα πρέπει να προτιμώνται ρούχα ένα νούμερο μεγαλύτερα και όχι στενά.

Σειρά ρούχων

Βάλτε τα ρούχα του παιδιού με σειρά με την οποία θα πρέπει να τα φορέσει

Γιακάς μπλούζας

Να αποφεύγετε τις μπλούζες με κλειστό γιακά

Στη οργάνωση των δραστηριοτήτων:

1

Χρησιμοποιήστε αυτοκόλλητα

Μπορείτε να βάλετε αυτοκόλλητα χαρτάκια στο ύψος που βλέπει το παιδί για να μπορεί να θυμάται τις δραστηριότητες.

2

Προτιμήστε διάφανες τσάντες

Θα πρέπει να φαίνονται τα περιεχόμενα στις τσάντες, και σε άλλα κουτιά, τα οποία θα πρέπει να είναι φτιαγμένα από διάφανο υλικό

3

Χρησιμοποιήστε ένα κορδόνι

Για να μη χάνει τα κλειδιά ή τα χρήματα που έχει μαζί του, είναι χρήσιμο να τα τοποθετείτε σε ένα κορδόνι το οποίο θα είναι δεμένο στα ρούχα του ή στη τσάντα του.

4

Τηρήστε πρόγραμμα

Οι δραστηριότητες θα πρέπει να τηρούνται βάσει ενός προγράμματος.

Κέντρο Εργοθεραπείας Καλύμνου

Στο Κέντρο Εργοθεραπείας Καλύμνου εφαρμόζουμε μία σειρά από στάδια που αποτελούν την εργοθεραπευτική διαδικασία. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για αυτά στην ενότητα υπηρεσίες.

Ζητήστε Αξιολόγηση

Μπορείτε να κλείσετε σήμερα την πρώτη συνεδρία αξιολόγησης στο Κέντρο Εργοθεραπείας Καλύμνου συμπληρώνωντας τα στοιχεία σας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

To Top ↑