info@ergotherapy-kalymnos.gr

22430 50563 69457 26824

Εγκεφαλική Πλευρίωση

Εγκεφαλική Πλευρίωση και Εργοθεραπεία

Πλευρίωση είναι η κυριαρχία της μίας πλευράς του σώματος επί της άλλης (δεξί χέρι – δεξί αυτί, αριστερό πόδι- αριστερό μάτι κ.α.).

Οι άνθρωποι στην πλειονότητα τους, αναπτύσσουν σαφή προτίμηση της μίας πλευράς του σώματος τους έναντι της άλλης. Βέβαια υπάρχει μία μικρή εξαίρεση ανθρώπων που χρησιμοποιούν με επιτυχία και τις δύο πλευρές του σώματος, ενώ υπάρχει και το φαινόμενο της μικτής πλευρίωσης, όπου δεν βλέπουμε προτίμηση για το ομώνυμο χέρι – πόδι – μάτι – αυτί αλλά για συνδυασμό τους.


Η σημασία της προτίμησης

Η πλευρίωση είναι μία από τις απαραίτητες δεξιότητες για την ψυχοκινητική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Αποτελεί το έσχατο στάδιο ανάπτυξης της ικανότητας για την εκτέλεση, τη σκέψη ή την οργάνωση μίας εργασίας, την ανάπτυξη της φαντασίας και τη μάθηση αφηρημένων συμβόλων.

Η ανάπτυξη της προτίμησης

Το προτιμώμενο χέρι, εμφανίζεται συνήθως στην ηλικία των έξι έως οχτώ μηνών. Η συνήθεια αυτή αποκρύπτεται και πάλι, καθώς υπάρχει η έννοια της ανάπτυξης της αμφιπλευρικότητας ούτως ώστε να μπουσουλίσει και να περπατήσει ανεξάρτητα. Η ηλικία κατά την οποία διαφαίνεται η προτίμηση, είναι αυτή των τριών με τεσσάρων ετών. Εξάλλου, στην ηλικία που το παιδί πηγαίνει στο νηπιαγωγείο – γύρω στα πέντε με έξι έτη, έχει δημιουργηθεί ήδη μία έκδηλη προτίμηση.

Πως να ανακαλύψτε το προτιμώμενο χέρι του παιδιού σας:

Υπάρχουν δύο τρόποι να εξεταστεί η πλευρίωση σε ένα παιδί:

Με μαγνητική τομογραφία

Μέσω μαγνητικής τομογραφίας (MRI), που βοηθά στη μέτρηση της μάζας των δύο ημισφαιρίων.

Με αντικειμενική παρατήρηση

Δευτερευόντως, επιλέγεται η αντικειμενική παρατήρηση, κατά την οποία ελέγχεται από ποια πλευρά εκτελούνται οι πράξεις του σώματος.

Διαταραχές Πλευρίωσης και παθήσεις

Υπάρχουν διάφορες διαταραχές και αναπτυξιακές παθήσεις, οι οποίες έχουν ως ακολούθως: Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Νοητική Καθυστέρηση, Μαθησιακές Δυσκολίες, Σύνδρομο Διάσπασης Προσοχής, κ.α. Η κυριότερη από αυτές, είναι η Αναπτυξιακή Δυσπραξία.

Ο αμφίπλευρος συντονισμός είναι η αιτία για τις διαταραχές αυτές και ο οποίος διακρίνεται σε «συμμετρικό συντονισμό» (και τα δύο χέρια σε μία κίνηση) ή «ασύμμετρο» (το ένα χέρι εκτελεί διαφορετική κίνηση από το άλλο). Ακόμα, υπάρχουν κι άλλες δυσκολίες στον καθορισμό της μέσης γραμμής του σώματος κατά την εργασία (δυναμικό τρίγωνο εργασίας), όσο και στην ικανότητα περάσματος αυτής της μέσης γραμμής (το δεξί χέρι πχ να περάσει στην αριστερή πλευρά του σώματος).

Επιπροσθέτως, όταν η πλευρίωση απουσιάζει, το σωματικό σχήμα βρίσκεται αντιμέτωπο με δυσλειτουργίες, οι οποίες είναι περισσότερο εμφανείς σε παιδιά με νοητική καθυστέρηση και αναπτυξιολογικές δυσκολίες και απόρροια όλου αυτού είναι οι αξιοσημείωτες σημαντικές δυσκολίες τόσο στην ανάπτυξη της ταυτότητας του ατόμου (αυτο- εικόνα), όσο και στην χωρική βιωματική του τοποθέτηση.

Πως μπορεί να βοηθήσει η Εργοθεραπεία

Ο Εργοθεραπευτής κρατά έναν αξιοσημείωτο ρόλο ως προς την αξιολόγηση, την ενίσχυση και την ανάδειξη προτιμώμενου χεριού.

1

Εντοπισμός αναπτυξιολογικών δυσκολίων

Πρέπει να επιτευχθεί η συνεργασία με έναν Παιδο-νευρολόγο και από κοινού θα πρέπει να εντοπιστεί η δυνητική ύπαρξη και ετέρων αναπτυξιολογικών δυσκολίων στο παιδί που ίσως επηρεάζουν την εμφάνιση αυτής της προτίμησης.

2

Έλεγχος οπτικής ικανότητας

Συνεργασία και με Οφθαλμίατρο ή Οπτομέτρη, για την τυχόν ύπαρξη δυσκολιών στην οπτική ικανότητα του παιδιού.

Τομείς παρέμβασης του Εργοθεραπευτή

Οι τομείς παρέμβασης του Εργοθεραπευτή σε συνεργασία με τον γονέα θα πρέπει να έχουν ως ακολούθως:

Αμφιπλευρικότητα (αμφίπλευρος συντονισμός τόσο συμμετρικός, όσο και ασύμμετρος).
Βελτίωση σωματικού σχήματος.
Βελτίωση των βασικών τομέων αισθητηριακής επεξεργασίας (αφή, ιδιοδεκτικότητα, αιθουσαία λειτουργία)
Δραστηριότητες μέσης γραμμής και περάσματος μέσης γραμμής.
Δραστηριότητες ημισφαιρικής εξειδίκευσης (κατασκευαστικές, οπτικοχωρικές, αθλητικές, σειροθετικές, καλλιτεχνικές, μνημονοτεχνικές κλπ)
Χωρικής προσαρμογής για την διευκόλυνση της χρήσης της προτιμώμενης πλευράς (πού τοποθετούνται τα αντικείμενα και οι απαιτήσεις στο χώρο)

Κλείστε σήμερα την πρώτη αξιολόγηση

Και ενημερωθείτε για τη δική σας περίπτωση...

Κέντρο Εργοθεραπείας Καλύμνου

Στο Κέντρο Εργοθεραπείας Καλύμνου εφαρμόζουμε μία σειρά από στάδια που αποτελούν την εργοθεραπευτική διαδικασία. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για αυτά στην ενότητα υπηρεσίες.

Ζητήστε Αξιολόγηση

Μπορείτε να κλείσετε σήμερα την πρώτη συνεδρία αξιολόγησης στο Κέντρο Εργοθεραπείας Καλύμνου συμπληρώνωντας τα στοιχεία σας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

To Top ↑